Kursanmälan

Anmälan är bindande och kursavgiften betalas in snarast!
För att behålla sin kursplats, så måste hela kursavgiften vara betald SENAST 1 vecka efter anmälan!

Efter att du skickat in formuläret kommer du att få ett svar från klubben i fall du fått en plats eller inte (först till kvarn gäller). Betalning av kursavgift och medlemskap i klubben (JBK) måste vara klubben tillhanda senast tre veckor innan kursstart, postgiro 91 37 83 - 7, ange namn och kurs. Se mer info under Kurser/Anmälnningsrutiner om hur man blir medlem. Kvitto på betald kursavgift och medlemskap ska kunna visas upp vid första tillfället. Det kan dröja ett par dagar innan du får svar.

För att få gå kurs hos någon av SBK/SKKs lokalklubbar måste hunden vara id-märkt och vaccinerad mot valpsjuka.

Ditt namn

Din e-post

Personnummer 10 siffror

Adress

Postnummer

Postort

Telefon

Mobil

Hundens namn

Hundens ålder

Ras

Kön

Tidigare erfarenhet

Kursens namn