Anmälningsrutiner

Vi tar endast emot anmälningar via vår hemsida!
Se "Kursanmälan"


Anmälan är bindande!

För att behålla sin kursplats, så måste hela kursavgiften vara betald

SENAST 1 vecka efter anmälan!

Eventuellt kan kursen ställas in om det blir för få anmälningar (min 5 st)

Betala till PG: 91 37 83-7 Järfälla Brukshundklubb   Ange "Kurs"+ ditt namn


 

För att få deltaga på våra kurser gäller följande:

1. Giltigt medlemskap i Järfälla Brukshundklubb.

Helbetalande  (A)  (se under "Bli medlem")

Delbetalande (D)  (se under "Bli medlem")

- Ange vilken Brukshundklubb eller Rasklubb du är medlem i.  

Familjemedlem (C) (se under "Bli medlem")

- Ange vilken familjemedlem du hör till. OBS måste bo på samma adress. Ange även ditt medlemsnummer om du är med i Hundungdom.


2. Att hunden är vaccinerad mot Valpsjuka / HHC och Parvo-virus under hela kurstiden. Vaccinationsintyg skall visas vid kursstart.

3. ID-kontroll kommer att genomföras på alla hundar vid kursstart. Detta har beslutats på riksnivå, och anledningen är att man vill förhindra insmugglade hundar som kan sprida sjukdomar och annat. Villkoret för en importerad hund att deltaga är att den är minst 6 mån gammal, och har vistats i landet 3 månader, samt är vaccinerad och märkt.

4. Kursavgiften skall vara betald.

5. Anmälan är bindande!
Vid avbokning mer än 21 dagar före kursstart betalas kursavgift tillbaka. 
Skulle Järfälla Brukshundklubb av någon anledning ställa in kursen, betalas hela kursavgiften tillbaka.

6. Du måste ha fyllt 12 år! En vuxen måste alltid följa med om du inte är myndig.

 


 

All kursverksamhet anordnas i samarbete med
Studiefrämjandet Stockholms län.


För mer information kontakta kursansvarig på e-postadress: kurskansli@jarfallabk.se