Valpkurs ca 3-6 mån. 

Allmänt:
Att som hundägare får grundläggande kunskaper att uppfostra och träna hunden på ett riktigt sätt, så att hunden blir en harmonisk och välanpassad individ. I kursen ingår bl.a att bygga upp kontakten mellan hund förare, koppelträning, möte med andra hundar, belöning, förbud m.m.

Mål:
Hundägaren ska få grundläggande kunskap: 

 • att utbilda sin valp i allmänlydnad.
 • om hundens skötsel.
 • om de ansvarsbestämmelser som åligger en hundägare

Unghundskurs från ca 7-14 mån.

Allmänt:
Unghundskursen vänder sig till hundägare som vill ha fortsatt utbildning
för att lära sin hund grundläggande lydnad. Hundägaren ska lära sig att
förstå sin hund och hur man tränar för att få en god relation, med fokus
på unghundens behov och förmåga.

 

Mål:
Nå grundläggande kunskap:

 • att förstärka och befästa hundens förmåga till allmänlydnaden
 • att fostra hunden att lyda i vardagliga situationer
 • om hundens skötsel
 • om ansvarsbestämmelser

Allmänlydnadskurs från ca 14 mån och uppåt 

Allmänt:
Allmänlydnadskurs erbjuds de hundägare som vill fördjupa hundens
färdigheter i de grundläggande lydnadsövningarna t.ex genom
störningsträning, träna i olika miljöer i samhället.
Allmänlydnadskursen innefattar "Allmänlydnadspasset"

Mål:

 Hundägaren ska:

 • Kunna påverka hunden till lydnad i alla vardagliga situationer
 • Bygga upp kontakten mellan hund och förare
 • Genomföra allmänlydnadspasset och ha förstärkt relation med sin hund
 • Kunna hitta rätt belöningsform till sin hund

Detta är en form av  måldokument som används i den grundläggande
Hundägarutbildningen.


Följande moment ingår i allmänlydnadspasset:

 • Kvarsittning med störning
 • Möte med andra hundar på stig eller gångväg
 • Sitta tyst i bil
 • Gå fint vid sidan
 • Hantering och visitation av föraren och annan person
 • Inkallning utan störning
 • Inkallning med störning
 • Stoppkommando
 • Passivitet
 • Nosaktivering
 • Valfritt moment

 Efter genomförd och godkänd utbildning, tilldelas hundägaren ett diplom.

 


Spårkurs "Grund och Fortsättning"

Allmänt:
Kursen vänder sig till hundägare som tillsammans med sin hund vill aktivera
sig i bl.a skog och mark. Spår innebär att hunden i koppel eller lina, följer ett
spår som en människa gått. Kursen är under en helg. Fredag teori, lörd-sönd
arbetar vi praktiskt med våra hundar. Övningarna läggs upp individuellt
beroende på om och hur mycket man har tränat spår tidigare.

Grund

Mål:

 Hundägaren ska

 • veta vad ett spår är och få tillräcklig kunskap i hur man på egen hand
  kan lägga ett spår                     
 • få grundläggande information om reglerna i tävlingsspår/Bruksklass

Fortsättning

Mål:

Hundägaren ska:

 • få mer ingående kunskap om spårträning                                                                    
 • få kunskap om "svårare" spår                                                                                          
 • få kunskap om hur man kan "gå vidare" för  att tävla    

Appell Brukslydnad

Förkunskap:

 • ha grundläggande kunskaper om hundens beteende och funktion.
 • ha god kommunikation och kontakt med hunden.
 • ha kunskap om en god hundhållning och känna till ansvarsbestämmelser.
 • känna till hundens skötsel och utfodring.
 • ha god allmänlydnad

Mål:

 • få kunskap hur moment i appellklass lärs in och tränas. 
 • få kunskap i något specialmoment spår, sök eller rapport.
 • känna till tävlingsregler.
 • få kännedom om hur det går till på tävling.

 


Lägre Brukslydnad

 Förkunskap:

 • ha goda kunskaper i Appellmomenten
 • ha god kommunikation och kontakt med hunden.

Mål:

 • få goda kunskaper i momenten "Lägre Bruks"
 • få prova på specialmoment spår
 • känna till tävlingsregler.
 • få en god grund för att kunna tävla.

 Lydnadsklass 1

Intagningsprov kommer att ske.

 

 Förkunskap: 

Hundägaren ska:

 • ha grundläggande kunskaper om hundens beteende och funktion.
 • ha god kommunikation och kontakt med hunden.
 • ha kunskap om en god hundhållning och känna till ansvarsbestämmelser.
 • känna till hundens skötsel och utfodring.
 • ha god allmänlydnad

 

Mål:

 • få kunskap om hur moment i Lydnadsklass 1 lärs in och tränas.
 • få kännedom om tävlingsregler.
 • få kännedom om hur det går till på tävling.

Lydnadsklass 2

Förkunskap:

Hundägaren ska:

 • genomgått lydnadsklass I kurs, eller ha motsvarande kunskaper.

Mål:

Hundägaren ska:

 • få ha kunskap om hur moment i lydnadsklass II lärs in och tränas.
 • känna till tävlingsregler.

Rallylydnad  - Nybörjare


Allmänt:
Rallylydnad kommer ursprungligen från USA och har snabbt blivit populär i Sverige. Rallylydnad är en officiell hundsport inom SBK sedan 2011.  Rallylydnad är en tävlingsgren som bygger på kontakt och samarbete mellan hund och förare. Den passar också utmärkt som aktivering för familjehunden ifall man inte är intresserad av att tävla. Som tävlingsform utförs olika moment på en bana med skyltar som beskriver vilka moment som ska utföras utan direkta anvisningar från domare eller tävlingsledare.


Mål:

Möjlighet att träna på moment i nybörjarklass och få en inblick i sporten Rallylydnad

 • Förarna ska få kunskap om hur momenten i nybörjarklass ska utföras
 • Alla ekipage ska ha provat de grundläggande handlingsteknikerna
 • Kursdeltagarna ska ha tillräcklig kunskap för fortsatt träning på egen hand
 • Kursdeltagarna ska få insikt i  Rallylydnad som tävlingsform

 


Sök "Grund"

Allmänt:
Personsök går ut på att placera ut en människa ute i skogen väl dold och hunden ska hitta denna figurant. Hunden ska lära sig gå med hög näsa och lära sig att vinda in lukten av människa på ganska långt avstånd. När man börjar jobba med en nybörjarhund så är det viktigt att figuranten ska vara "högsta vinsten", varpå vi kommer att jobba jättemycket på figurantintresset. Figuranten är grundpelaren i själva söket.

OBS! Det behövs inga förkunskaper men du måste kunna ha din hund lös och den måste kunna komma på inkallning.

Mål:
Efter genomförd kurs så ska ekipaget ha en kunskap om vad sök är för något och ha en del problemlösningar att tillgå, veta hur en tävling kan se ut och även veta hur man kan fortsätta träna sök.

 


 

Till Toppen

 

För mer information kontakta kursansvariga på e-postadress: kurskansli@jarfallabk.se


Foto: A-C Stareborn