Krav för Patrullhund och hundförare till Försvarsmakten

Patrullhunden - krav

 

1. Hunden skall vara skottfast.

2. Hunden skall en mankhöjd på minst 45 cm enligt rasstandard. Oregistrerad hund skall mätas.

3. Hunden skall vara ID märkt.

4. Hunden skall vara röntgad avseende armbågsleder och höftleder. Godkänd status för höftled (HD) är grad A , B eller lägst C samt UA eller 1 på armbågslederna (AD). Alternativt godkänd vid särskild tjänstbarhetsbedömning som görs av veterinär och bekostas av hundägaren.

5. Hunden skall ha känd mental status genom att ha genomgått MH-test eller L-test.


6. Hunden skall vid certifikatprovtillfället vara minst 18 månader och ej ha fyllt 5 år samt vara vaccinerad enligt SKKs tävlingsbestämmelser.

 
7. Hunden skall ha lämpligt hårlag, dvs både underull och täckhår.


8. Hunden/ekipaget skall vara krigsplaceringsbar/t. Man kan bara ha en hund i taget certifierad som sin patrullhund.

 
9. Hunden skall vara godkänd vid inträdesprov bevakningshundskurs hos klubb tillhörande Svenska brukshundklubben.

Läs mer på SBK på nedanstående länk.

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/tjanstehund/patrullhund/

 

Hundföraren - krav

 

* Medlem i SBK

 

* Myndig och svensk medborgare


* Klarar en grundlig personkontroll av polis, militäraoch sociala myndigheter


* Genomgått antingen: GSU, grundläggande soldatutbildning (lumpen),
GMU (3 månader)  eller TFU-G (äldre kurs) alternativt GUF via frivillig-organisationer (tex SBK) innan certifieringsprovet.


* Disponibel för krigsplacering i Hemvärnet


* Och inte minst! - God fysisk prestationsförmåga, terränggående.

Monica och Leelo som skyddsvakter.