Totalförsvarsutbildning - grundkurs för frivilliga GU-F

I din utbildning till hundförare ingår att gå en kurs som kallas GU-F. Om du inte har gjort lumpen vill säga. Totalförsvarsutbildningen (även kallad Minilumpen) utgör själva grunden i din militära utbildning. Under din GU-F får du bland annat lära dig:
  • att förstå de krav som kriget ställer på dig
  • lojalitet, ansvarskänsla, kamratskap och respekt för vissa regler. Det är ett måste för att du och dina kamrater ska kunna lösa de uppgifter ni får
  • självförsvar och självskydd, för att du ska kunna delta i försvaret av din militära arbetsplats
  • att hantera olika situationer på rätt sätt, särskilt under fältmässiga förhållanden
  • att skydda dig mot kemiska stridsmedel och att släcka bränder
  • hur Sveriges försvar är uppbyggt och fungerar. Hur svensk säkerhetspolitik ser ut idag och vad folkrätten innebär.

Dessutom får du sova i tält och excercera. Du får också sjukvårdsundervisning där du får lära dig att ge första hjälpen, förflyttning av skadad samt hjärt- och lungräddning.

Utbildningen avslutas med en fältövning där du övernattar i tält och får praktisera dina kunskaper i allt från kamouflering och fälthygien till att gräva värn och stridsförflyttning i terräng.

Här hittar du datum för utbildningarna:

http://www.frivilligutbildning.se/web/Grundlaggande_soldatutbildning_for_frivilliga.aspx

Tack till Svenska Lottakåren för informationstext och bild.

Stämningsbild från GU-F
Fotograf Johan Wingborg